กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุมานี ศิริวัฒนสุวรรณ
ครู คศ.1

นายสุริยัน กาคะ
ครู คศ.1

นางกิ่งดาว บุญอินทร์
ครู คศ.1

นางสาวกาญนรัทต์ เถาโพธิ์
ครูผู้ช่วย

นางอนุสรา ใยระย้า
ครูอัตราจ้าง