กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชนินทร์ ขาวสะอาด
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา ฉลองนุกุล
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายมานะศักดิ์ จันทะคุณ
พนักงานราชการ

นายสรัล อมรจิระวงศา
อัตราจ้าง