กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ฉลองนุกุล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสรัล อมรจิระวงศา
อัตราจ้าง

นางสาวศิรินันท์ คนขยัน
ครู คศ.1