กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสุนิสา ฉลองนุกุล
อัตราจ้าง

นายมานะศักดิ์ จันทะคุณ
พนักงานราชการ

นายสรัล อมรจิระวงศา
อัตราจ้าง