กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพวงผกา โชติ
ครู คศ.1

นายประพฤติ สุขเปรมปรีย์
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์ ศิริพิมพ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวญาณิสา สว่างเจริญทรัพย์
ครูผู้ช่วย