ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
- ระดับก่อนประถม (อนุบาล) รับสมัคร วันที่ 28 ก.พ.2562 ถึง 4 มี.ค.2562
- ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 6 มี.ค. 2562 ถึง 10 มี.ค.2562
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 23 มี.ค. 2562 ถึง 27 มี.ค.2562
**เวลา 8.30  - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1**
 
หลักฐาน
1. รูปถ่าย จำนวน   3  ใบ
2. สำเนาบัตรประชาชน นร./ผู้ปกครอง อย่างละ    2 ชุด (เฉพาะ นร.มัธยม)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน นร./ผู้ปกครอง  อย่างละ  2 ชุด
3. สำเนาใบสูติบัตร นร.  จำนวน  2 ชุด
4. กรุ๊ปเลือด  จำนวน  2  ชุด
5. ใบแสดงผลการเรียนของนักเรียน (เฉพาะ นร.มัธยม)
 
 
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2562,00:00   อ่าน 3603 ครั้ง