ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ได้รับรางวัลดีเด่น IQA AWARD ระดับเขต
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาทุกขนาดที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและดำเนินการจนเป็นวัฒนธรรมการทำงาน ส่งผลให้การจัด การศึกษาของสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง และสามารถเป็นแบบอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษาได้ เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ นั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 2561,21:48   อ่าน 3824 ครั้ง