ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมโครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ (Green Day) เพิ่มพื้นที่สีเขียวในช่วงฤดูฝน เพื่อสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยบ้านห้วยน้ำเย็น อ.พบพระ จ.ตาก
โพสเมื่อ : 14 ต.ค. 2563,16:21   อ่าน 126 ครั้ง