ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562  โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ 
“รั้วโรงเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 2562,17:55   อ่าน 58 ครั้ง