ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 7 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2562 กลุ่มโรงเรียนพบพระ ว่าเล่ย์ รวมไทยฯ 
ได้จัดการแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักเห็นคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยโดยการใช้ภาษา
ไทยให้ถูกต้องและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์สืบไป
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2562,16:50   อ่าน 44 ครั้ง