ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา1
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2562 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดยคณะครู และนักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ  บริเวณหน้าโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 2562,16:45   อ่าน 66 ครั้ง