ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วม"กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ" 
ถวายรัชกาลที่ 10 ณ วัดห้วยน้ำเย็น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อสถาบันมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,09:16   อ่าน 131 ครั้ง