ภาพกิจกรรม
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6,3
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 จัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ,3 โดยนายวีระชัย  ก้องพนาไพรสนณ์ (กำนันตำบลรวมไทยพัฒนา) ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบปริญาบัตรในครั้งนี้ และนายสรวิชญ์ เรือนแก้ว (ผู้อำนวยการโรงเรียน) คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และผู้ปกครอง รวมแสดงความยินดีในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,09:11   อ่าน 37 ครั้ง