ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ขอขอบคุณ กำนันวีระชัย ก้องพนาไพรสณฑ์ ผู้ใหญ่ชาตรี วิรุฬห์พุทธิกุล ผู้ใหญ่รัชพล แสงท้าว คณะกรรมการสถานศึกษา นายสมยศ มาเจริญ นายสมบัติสร้อยศรี คริสตจักรรวมไทย นางมะ เล่าตระกูลทอง นางพีรพรรณ สีอ่อน นายภาคิน นพรัตน์บุญ นายภิเสก เนื่องตุ้ย ที่ให้การสนับสนุนซุ้มอาหาร และขอขอบคุณ คุณครูธีระพล ศรีวงษ์ชัย คุณวรเชษฐ์ ศิริรางกูล นางสังวาลย์ ศิริรางกูล และคณะสงฆ์บ้านโคกสะอาด ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ สมทบ เงิน และขนม อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ ให้กับนักเรียนในครั้งนี้ 
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2562,22:34   อ่าน 55 ครั้ง