ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวชิราวุธ เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งคณะลูกเสือไทย
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ได้กิจกรรมวันวชิราวุธ เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ก่อตั้งคณะลูกเสือไทย นำโดยนายสรวิชญ์ เรือนแก้ว  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2561,11:50   อ่าน 78 ครั้ง