ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา วันที่ 12 ก.ค.62
28 มี.ค. 62 ขอเชิญชวนผู้ปกครองร่วมงานวันปัจฉิม เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เรียนจบชั้นป.6 และ ม.3 วันที่ 28 มี.ค.62
11 ธ.ค. 61 ถึง 11 ม.ค. 62 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
29 ต.ค. 61 ถึง 02 พ.ย. 61 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน
06 ต.ค. 61 ถึง 07 ต.ค. 61 งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
งานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน สพป.ตาก เขต 2
22 ก.ย. 61 งานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน พบพระ - วาเล่ย์ - รวมไทย
งานศิลปหัตถกรรมระดับกลุ่มโรงเรียน พบพระ - วาเล่ย์ - รวมไทย  จัดการแข่งขัน ในวันที่ 22 ก.ย. 2561 ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 5 แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
26 ก.ค. 61 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา
ช่วงเช้าสรงน้ำพระ  จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
ณวัดห้วยน้ำเย็น แต่งกายด้วยชุดสีขาว
12 ก.ค. 61 ถึง 14 ก.ค. 61 โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่ไม่ได้คัดกรองนักเรียน
โรงเรียนแจ้งสาเหตุที่ไม่ได้คัดกรองนักเรียนผ่านระบบ CCT Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
25 มิ.ย. 61 ถึง 11 ก.ค. 61 ระบบ CCT ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
ระบบ CCT เปิดให้กรอกข้อมูล แบบ นร.01 วันที่ 25 มิ.ย. - 11 ก.ค.61 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์